KO NESREČO POVZROČI ŠIBKEJŠI ČLEN V PROMETU

Kljub temu, da je to že dolgo določeno v naši zakonodaji in da imamo relativno staro sodno prakso na tem področju, ogromno ljudi še danes ne ve, da naš sistem pozna institut objektivne odgovornosti premikajočih se motornih vozil. Kaj točno to pomeni? Motorno vozilo, ki se premika (torej vozi) je v razmerju do pešca ali kolesarja nevarna stvar. To pomeni, da je voznik takega vozila objektivno odgovoren za nastanek prometne nesreče in zato tudi objektivno odgovarja za škodo, ki jo povzroči – ne glede na krivdo. Torej, tudi v primerih kadar prometno nesrečo povzročijo pešci z npr. nepravilnim prečkanjem cestišča ali kolesarji, ki ne vozijo po pravilih, ne nakažejo smeri vožnje, ipd. ter pri tem utrpijo materialno ali nematerialno škodo, so upravičeni do povrnitve le te iz naslova avtomobilskega zavarovanja osebnega vozila, ki je bilo udeleženo v prometni nesreči. Sicer bo zavarovalnica v takem primeru oškodovancu določila soodgovornost in nižji temelj odškodnine, vendar pa je bistvenega pomena, da lahko oškodovanec, kljub svoji krivdi za nastanek prometne nesreče dobi povrnjeno škodo v določenem odstotku (večinoma od 30% do 70% od temelja odškodnine). Če ste v zadnjih treh oz. petih letih kot pešec ali kolesar povzročili prometno nesrečo, nas čim prej kontaktirajte in pomagali vam bomo pridobiti pravično odškodnino.

DO ODŠKODNINE TUDI V PRIMERU: ALKOHOLA, POBEGA S KRAJA NESREČE IN Z NEZAVAROVANIM VOZILOM 

Včasih se zgodi, da smo udeleženi v prometni nesreči, pri kateri povzročitelj pobegne s kraja nesreče, pri tem pa oškodovancem ne poda podatkov o zavarovanju svojega vozila. Velikokrat je situacija tudi takšna, da povzročitelj vozila nima zavarovanega. Kaj lahko v takem primeru storijo oškodovanci in kdo jim bo povrnil povzročeno škodo?

Država je želela zaščititi vse oškodovance v prometnih nesrečah, da bi tudi v primerih, ko povzročitelj ni znan ali pa nima zavarovanega vozila, zagotovo prejeli pravično denarno odškodnino. To je storila z ustanovitvijo Slovenskega zavarovalnega združenja (SZZ) oz. Škodnega sklada, v katerega morajo vse zavarovalnice vplačevati določen odstotek premij, ki jih prejmejo od svojih zavarovancev. Iz zbranega denarja lahko odškodnino črpajo vsi udeleženci v prometnih nesrečah, ki utrpijo škodo v zgoraj navedenih primerih. Vendar pozor, v primeru, da prometno nesrečo povzroči nezavarovano vozilo, bo SZZ povrnilo tako materialno kot tudi nematerialno škodo, če pa povzročitelj pobegne s kraja nesreče bo SZZ oškodovancem povrnilo le nematerialno škodo, torej le odškodnino za telesne poškodbe, strah in zmanjšanje življenjskih aktivnosti. Škodo na vozilu in ostalo materialno škodo bo moral oškodovanec kriti sam.

ODŠKODNINA Z ENIM IZVIDOM

Vsak dan se (na žalost) dogajajo številne prometne nesreče. Na srečo je večina lažjih in posledično tudi udeleženci utrpijo lahke telesne poškodbe. Veliko jih opravi zgolj en pregled pri zdravniku, le toliko, da se prepričajo, da niso utrpeli hujših poškodb ali pa zgolj zato, da dobijo recept za protibolečinska zdravila. Mnogi od njih menijo, da niso upravičeni do nikakršne odškodnine, saj niso utrpeli hujših poškodb. Takšno mišljenje je napačno! Vsak, ki je bil udeležen v prometni nesreči in je utrpel še tako majhno poškodbo, ki jo lahko dokaže z vsaj enim izvidom ali izsekom iz zdravstvenega kartona, je upravičen do primerne denarne odškodnine. Torej, če ste bili udeleženi v prometni nesreči in ste obiskali zdravnika ter imate izvid oz. je to zabeleženo v vašem zdravstvenem kartonu, imate pravico zahtevati odškodnino oz. poravnavo od pristojne zavarovalnice. Svetujemo vam, da nas v takem primeru čim prej kontaktirate, da preverimo morebitno zastaranje primera oz. da vam svetujemo pri uveljavitvi pravice do odškodnine.

ZASTARALNI ROK

Vsi upravičenci do odškodnine morajo biti pozorni na zastaralne roke. Zastarali rok je rok po katerem zavarovalnica ni več dolžna izplačati odškodnine, saj terjatev oškodovanca zastara. Pri uveljavljanju odškodnine je zastaralni rok tri oz. pet let. Relativni zastaralni rok je tri leta in se šteje od datuma, ko je zdravljenje zaključeno, absolutni zastaralni rok pa je pet let in se šteje od datuma nezgode. Upošteva se tisti rok, ki nastopi prej. Še posebej morajo biti pazljivi tisti oškodovanci pri katerih je zdravljenje dolgotrajno, saj je nujno potrebno, da vložijo zahtevek pred nastopom absolutnega zastaralnega roka. Zastaralni rok pretrga le vložitev tožbe na sodišče oz. vsako dejanje pred sodiščem, ki je storjeno v smeri uveljavljanja odškodninskega zahtevka. Če niste prepričani o zastaralnem roku, ki velja v vašem primeru in ali je morda vaša pravica zahtevati odškodnino že zastarala, nas čim prej kontaktirajte in z veseljem vam bomo svetovali.