Kljub temu, da je že nekaj let, odkar je Slovenija uvedla postopek osebnega stečaja, veliko ljudi še danes ne ve, kaj pomeni postopek osebnega stečaja in kakšne posledice prinaša. Postopek osebnega stečaja je namenjen vsem tistim, ki so prezadolženi, kar pomeni, da njihovi dolgovi znašajo več kot njihovo premoženje. Zakon, ki ureja postopek osebnega stečaja, natančno določa, kdaj je posameznik prezadolžen in izpolnjuje pogoj, da se nad njim lahko prične omenjeni postopek. Smisel prezadolženega posameznika v postopku osebnega stečaja je, da je po stečaju deležen odpusta obveznosti. Postopek odpusta obveznosti je postopek znotraj postopka osebnega stečaja in na podlagi katerega se dolžniku odpustijo vsi dolgovi (po zaključenem postopku), razen nekaterih, ki jih zakon taksativno našteva (npr. dolgovi iz naslova preživnine, glob za prekrške, povrnitve škode, povzročene namerno ali iz hude malomarnosti, prispevki za socialno varnost, itd.).

 

Kako poteka postopek?

Po vložitvi predloga za oba postopka, vam sodišče pošlje sklep o pričetku ter določi upravitelja, ki vas bo zastopal, saj se vam za čas stečajnega postopka omeji poslovna sposobnost. Upravitelj vas bo »nadzoroval«, preverjal ali redno iščete zaposlitev (če ste brezposelni) oz. ali izpolnjujete delovne obveznosti (če ste zaposleni) ter če ne kršite nobene izmed določb zakonodaje, ki ureja osebni stečaj. V času, ko teče postopek osebnega stečaja, se izvršbe ustavijo, za dolgove, ki se ne odpustijo, pa se nadaljujejo po zaključenem postopku. Sodišče vam bo v sklepu določilo tudi preizkusno obdobje – torej, koliko časa bo trajal postopek in kdaj se bo zaključil. Tako obdobje traja največ pet let, najmanj pa dve leti oz. izjemoma 6 mesecev. Po zaključenem postopku se stečajnemu dolžniku dolgovi odpustijo in končno lahko prične življenje brez izvršb in izvršiteljev.

Kako vpliva postopek na stečajnega dolžnika?

Kot že omenjeno, se bo omejila vaša poslovna sposobnost, kar pomeni, da ne boste mogli sklepati naročnin, pogodb, ipd. brez vednosti in soglasja upravitelja. Prav tako ne boste mogli odpirati bančnih računov, dvigovati posojil, itd. V času postopka osebnega stečaja se bo tudi omejil znesek dohodka, ki ga boste lahko prejemali. Če ne preživljate nobenega družinskega člana, boste lahko prejeli le minimalno plačo. Če preživljate otroke pa še cca. 200,00 EUR na otroka (pozor, ta znesek pripada obema staršema). Stečajni upravitelj bo tekom postopka poskusil unovčiti vse vaše premoženje (premično in nepremično). Pri tem morate biti vsi poročeni in tisti, ki ste v zunajzakonski skupnosti, previdni, saj se šteje, da je premoženje zakonca oz. partnerja, pridobljeno v času trajanja zakonske zveze oz. zunajzakonske skupnosti z delom, tudi vaše v deležu ½, razen, če gre za njegovo posebno premoženje.

Na tem mestu bi vas radi še opozorili, da so bančni uslužbenci, pogosto pa celo tudi upravitelji, napačno poučeni o tem, katere prihodke in v kakšni meri vam lahko zasežejo. Velikokrat se zgodi, da morajo stečajni dolžniki sami dokazovati dejstva in zahtevati od pristojnih institucij, da spoštujejo in pravilno izvršujejo sklepe sodišča. Če menite, da bi vam moralo ostati več prihodkov ali da banka nepravilno izvršuje sklep o zasegu denarnega dobroimetja, nas kontaktirajte in z našo pomočjo boste dosegli, da vam bodo izplačali toliko prihodkov, kolikor vam jih po zakonu pripada. Če niste prepričani ali banka pravilno izvršuje sklep sodišča nas prav tako lahko kontaktirate in skupaj bomo preverili vašo situacijo.

Kakšni so stroški osebnega stečaja?

Če postopek osebnega stečaja sproži sam dolžnik, mu ni potrebno plačati nobenih stroškov, saj jih zanj založi sodišče iz svojega proračuna. Če se naberejo denarna sredstva v stečajni masi, pa sodišče s temi sredstvi deloma ali v celoti poplača nastale stroške.

V našem inštitutu vam za ceno 99,00 EUR uredimo vse potrebno za začetek postopka osebnega stečaja in odpusta obveznosti. Na podlagi izkušenj vam poskusimo urediti čim krajše preizkusno obdobje. V primeru kakršnihkoli vprašanj se lahko za brezplačno informacijo obrnete na našega strokovnjaka na tel. št. 070 900 009.

Potrebna dokumentacija za pričetek osebnega stečaja:

  •  osebni dokument,
  • davčna številka,
  • bančni izpiski za zadnje tri mesece,
  • dokumentacija o dolgovih (izvršbe, opomini,..),
  • zadnje tri plačilne liste in pogodba o zaposlitvi (v primeru zaposlitve),
  • potrdilo, da ste zavedeni v evidenco brezposelnih na zavodu (v primeru brezposelnosti)
  • premoženje (vozilo, nepremičnina,…).